Interactive tree of Cyril White

Cyril White 1910
Luke White 18831939
Louisa Knighton 18851969
Thomas Knighton 18521910
Ann Eaton 1853
Luke Knighton 18251895
Edith Wilson 18251893
William Knighton 17901866
Elizabeth Hodgkinson 1793